Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Služby Sociální rehabilitace KAMARÁD jsou poskytovány osobám s lehkým a středně těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 45 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Služba Sociální rehabilitace KAMARÁD je poskytována ambulantní nebo terénní formou a je určena zájemcům z Jičína a přilehlých obcí...


Dozvědět se více

Vlastnoruční výrobky

Vlastnoruční výrobky

„Kamarádi“ v rámci denního programu vlastnoručně vyrábějí v dílničkách krásné a originální výrobky...Dozvědět se více

Principy poskytování služeb:

 • Princip důvěry, rovnoprávnosti, porozumění a respektování individuality klienta.
 • Princip diskrétnosti.
 • Ohled na individuální potřeby, přání a schopnosti klienta.
 • Možnost volby klienta, respektování jeho přání s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav a na nabídku poskytovaných služeb.
 • Možnost klienta spolurozhodovat o formě a průběhu poskytované služby a o režimu dne.
 • Přizpůsobení se zdravotnímu stavu klienta, případně jeho změnám.
 • Poskytnutí pouze takové míry podpory, aby docházelo k rozvoji a k posilování samostatnosti klienta.
 • Lidé s postižením mají stejná práva a svobody jako ostatní lidé.
 • Klienti jsou respektováni v jejich sexuální orientaci, náboženském vyznání a kulturní příslušnosti.

Principy poskytovaných služeb vyjadřují hodnoty, kterými se při výkonu své práce řídí všichni pracovníci. Tyto principy jsou obsahem Etického kodexu pracovníků služby denního stacionáře.

Služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, který své znalosti a dovednosti pravidelně prohlubuje dalším vzděláváním.
Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s naplňováním Standardů kvality sociálních služeb a s další platnou legislativou.
Nespokojený klient má možnost podat stížnost, která bude vždy vyřešena.

KAMARÁD JIČÍN z.s.

 • Sladkovského 111/ Textilní 965
 • 506 01 Jičín
 • IČO 68247125

Sledujte nás:

Stacionář a sociální rehabilitace - Kamarád Jičín